BizTalk, General, Swedish

Nystart för BizTalk Usergroup Sweden

Det är med nöje jag kan tillkännage…

Nystart för BizTalk Usergroup Sweden


 


Målet med BizTalk Usergroup Sweden är att genom en community driven insats öka förståelsen och kunskapen kring Microsofts produkter och lösningar från Connected Systems Division, främst kring varumärket BizTalk och närliggande. Information kommer att förmedlas främst genom presentationer och demo, genomförda av såväl frivilliga bland deltagarna själva som av speciellt inbjudna erkända svenska och internationella talare och experter. Det kommer även att finnas utrymme för andra typer av evenemang.


 


Målgruppen är individer med teknisk bakgrund eller intresse, såväl från linje som från konsultorganisationer, intresserade av systemintegration på Microsoft plattformen.


 


Vår målsättning är initialt att vi ska ha ett möte ungefär varannan månad.


 


Vår första träff kommer att gå av stapeln den 12:e februari, där innehållet i ESB Guidance och nyheterna kring Oslo kommer vara fokus.


                      


Agenda för kvällen är som följer:


17:45             Samling


18:00             Start


                      Introduktion till Usergroupen och dess arbete


                      ESB Guidance (Mikael Håkansson och Johan Hedberg)


19:00             Paus, mingel, diskussioner. Något att äta och dricka kommer finnas.


19:30             ESB Guidance avslutas


                      Oslo (Alan Smith)


Q & A, avrundning, diskussioner


 


Vi kommer att hålla till i KnowITs lokaler på Klarabergsgatan 60. Tack vare att antalet platser är begränsade och att mat ska planeras vill vi ha ditt svar senast den 31:a januari till bugs.info@gmail.com.


 

Oslo är en samling tekniska lösningar som ska förenkla byggandet av applikationer för en tjänsteorienterad arkitektur. Med Oslo förflyttar vi oss från att modeller beskriver applikationer till att modellen är applikationen. Läs mer på http://www.microsoft.com/soa/products/oslo.aspx.

 

ESB Guidance är ett steg i riktningen att lyfta BizTalk till mer av en Enterprise Service Bus (ESB) med utökat stöd för löst kopplade tjänster. Läs mer på http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb931189.aspx. Presentationen kommer belysa hur BizTalk relaterar till SOA, SOI och inte minst ESB. Vi kommer gå igenom stöd, riktlinjer, komponenter och tillhörande portal, och ge en bild av hur ESB Guidance kan konfigureras, användas och utökas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s